PDFBurlak, Svetlana The importance of glottogenetic research for comparative linguistics [In Russian] - p. 2-9
PDFBurlak, Svetlana Languages, DNA, relationship and contacts - p. 55-67
PDFBurlak, Svetlana [Review] Václav Blažek, Michal Schwarz. Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně: Kulturní vztahy v zrcadle jazyka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. - p. 162-167
PDFBurlak, Svetlana Stability and frequency: is there a correlation? [In Russian] - p. 293-307